Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy korzystania z usług marki Mikropiękno i określa zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach Serwisu www funkcjonującego pod adresem internetowym: www.mikropiekno.pl
 2. Administratorem danych osobowych i operatorem serwisu jest Anna Wiktoria Jankiewicz-Pezler prowadząca działalność gospodarczą Mikropiękno Anna Wiktoria Jankiewicz-Pezler, NIP: 525 238 2363, zamieszkała na ulicy Wczasowej 12, 87-320 Górzno.
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Administratora: witaj@mikropiekno.pl
 4. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z Serwisu lub usług Administratora.

II. Jakie informacje o Tobie przetwarzam, w jakich celach i jak je pozyskuję

 1. W ramach prowadzonych procesów, Administrator przetwarza Twoje następujące dane:
  • Imię i nazwisko
  • Adres email
  • Adres IP
  • Adres fizyczny dostawy
  • Adres fizyczny rozliczeniowy
  • Dane płatności
  • Numer telefonu
  • Lokalizacja geograficzna
  • Numer NIP
  • Numer VAT-UE
  • Informacje o zachowaniu Użytkowników w Serwisie
  • Pozostałe dane i informacje, jakie zostaną dobrowolnie przekazane przez Użytkowników.
 2. Twoje dane osobowe są wykorzystywane w następujących celach:
  • Administrowanie Serwisem
  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie systemu komentarzy
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
  • Sprzedaż i wysyłka produktów cyfrowych
  • Realizacja zamówionych usług
  • Wystawianie rachunków lub faktur
  • Prezentacja ofert lub informacji marketingowych
  • Wykorzystywanie plików cookies.
 3. Informacje o Użytkownikach i ich zachowaniu są pozyskiwane w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Administratora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
  • Poprzez inne kanały komunikacji

III. Metody ochrony danych stosowane przez Administratora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe i hasła dostępu przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie Operator posiadający klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. W używanych przez Administratora narzędziach i serwisach jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu.
 4. Administrator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne do systemów, w których przechowywane są dane osobowe.
 5. W celu ochrony danych Administrator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

IV. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości).

 1. W odniesieniu do danych marketingowych, dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata od ostatniej interakcji.
 2. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 3. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3 wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Na działania Administratora przysługuje skarga do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług marki Mikropiękno.
 6. W stosunku do Ciebie nie będą podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
 7. Twoje dane mogą być profilowane w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu.

V. Informacje w formularzach

 1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, geolokalizacji).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu wysyłki newslettera, dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

VI. Komu będą przekazywane Twoje dane

 1. Twoje dane mogą być przekazywane przez Administratora innym odbiorcom w celu realizacji konkretnych procesów lub usług:
  • firma hostingowa OHV
  • operator systemu do prowadzenia newslettera MailerLite Limited z siedzibą w Irlandii
  • firmy świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
  • kurierzy (Furgonetka Spółka z o.o)
  • operatorzy pocztowi (Poczta Polska)
  • operatorzy płatności (przelewy 24.pl, przelew bankowy m Bank)
  • współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony.
 2. Twoje dane mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich:
  • Prowadzę analizę statystyczną poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Nie przekazuję do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
  • Stosuję techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych do operatorom reklam (w szczególności Google Inc. z siedzibą w USA) . Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
  • Korzystam z usług reklamowych oraz piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Nie przekazuję od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

Polityka Prywatności Google Inc.
Polityka Prywatności Meta Platforms Ireland Limited

VII. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis www.mikropiekno.pl korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • realizacji celów za pośrednictwem partnerów biznesowych określonych powyżej w części ” Istotne techniki marketingowe „.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).
 9. Podczas pierwszego wejścia na Serwis użytkownik musi wyrazić zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody. Jeżeli użytkownik nie chce takiej zgody wyrazić, powinien opuścić Stronę.
 10. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

VIII. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 1. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

IX. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Kontakt

Przydatne linki

Sprawdź status zamówienia

mikropiekno.pl ❤️ wykonanie LudzieMarketingu.pl © 2023